آرشام صنعت سوبا

مشخصات لوله گالوانیزه چیست؟ لوله گالوانیزه ساوه و سپنتا

لوله گالوانیزه یکی از نمونه های لوله های فولادی درزدار را می توان لوله ی گالوانیزه دانست که به وسیله ی یک ورق فولادی که آن را به شکل یک لوله ی توخالی در آورده و سپس درز آن را جوشکاری می کنند تولید می شود. لوله های گالوانیزه در دو نمونه ی آهنی و…