آرشام صنعت سوبا

لوله چیست و کاربرد انواع لوله های مانیسمان و درزدار؟

لوله چیست؟  طبق آن چه  در تاریخ آمده  در گذشته زمانی که اجتماع انسانی شکل گرفت رساندن آب برای آشامیدن و مصارف دیگر به همه انسان ها یکی از دغدغه های اصلی به شمار می آمد. برای اولین بار لوله کشی در ۵۵۰۰ سال پیش انجام گرفت که جنس آن لوله ها از مس بود.…