آرشام صنعت سوبا

فروش شیر پروانه ای ویفری و لاگ و فلنجدار و مشخصات آنها

شیر پروانه ای همه ما در طول شبانه روز با شیر آلات سروکار داریم. هنگامی که قصد شستن دست های مان را داریم یا هنگامی که قصد رفتن به حمام داریم باید از شیر آلات استفاده کنیم. البته تمامی شیر آلات محدود به این شیرآلات نمی شود. شیر پروانه ای نوعی از شیر آلات صنعتی…