فلنج فولادی

فلنج چیست(فلنج گلودار،لپ جوینت،اسلیپون)و چه کاربردی دارند؟

فلنج چیست فلنج یکی از قطعه هایی است که از فولاد یا آلیاژهای آن ساخته می شود و برای وصل کردن قطعه های مختلف به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه انواع مختلفی دارد که از جمله ی آنها می توان به نر و ماده، سطح ساده، گلودار جوشی و غیره اشاره کرد.…