آرشام صنعت سوبا

ابزار دقیق ها چیستند؟ و چه کاربردی در صنایع مختلف دارند؟

ابزار دقیق  در طول روز با ابزار مختلف سروکار داریم. هر یک از این ابزار مختلف برای کاری مناسب هستند. بعضی از ابزار ها بین مردم بسیار رایج هستند و بعضی دیگر تخصصی هستند. یکی از این ابزار ها، ابزار های اندازه گیری هستند. ابزار هایی مانند خط کش و دماسنج از وسایل اندازه گیری…