ورق آلیاژی

تعریف کلی انواع ورق های فولادی و گالوانیزه و کاربرد آن ها

ورق و کاربرد آن ها   پیشرفت انسان ها در زمینه های زیادی انجام شده است. یکی از زمینه های پیشرفت انسان ها صنعت است.  در صنعت از ابزار متفاوتی استفاده می شود که به آدمی کمک می کنند تا در زمینه صنعت موفق تر باشند. یکی از لوازمی که در صنعت به انسان ها…